06 83 97 13 77 help@doktersindeknel.nl

      Het opioïdgebruik in Nederland neemt toe, maar de verhouding tussen langdurig en kortdurend gebruik is gelijk gebleven. Huisartsen schrijven het merendeel aan extramuraal gebruikte opioïden voor, maar een groeiend gedeelte van de recepten is afkomstig van medisch specialisten.

      Lees meer in het NTvG van 19 april 2019.