06 83 97 13 77 help@doktersindeknel.nl
   Please or Registreren to create posts and topics.

   Alle twaalf op een rij

   De 12 Stappen.

   Ik heb hiervoor zowel de 12 Stappen van de AA als de 12 Stappen van de NA geraadpleegd. Omdat ik -en met mij de professionals binnen de verslavingsgeneeskunde- van mening ben dat verslaving de ziekte is, en het middel de keuze, heb ik het algemeen gehouden. Zoals de NA doet.

   En voor de atheïsten, agnosten, spirituelen en/of (on-)gelovigen anderszins; struikel niet over het woord God. Er wordt ook vaker Hogere Macht gebruikt en je kunt dit begrip totaal vrij en naar eigen inzicht invulling geven.

   Eerste Stap;

   “We erkenden dat we machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven stuurloos was geworden.”

   Tweede Stap;

   “Wij kwamen ertoe te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.”

   Derde Stap;

   “Wij besloten om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God, zoals wij Hem begrepen.”

   Vierde Stap;

   Wij maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.”

   Vijfde Stap;

   “Wij erkenden tegenover God, onszelf en iemand anders de ware aard van onze fouten.”

   Zesde Stap;

   “Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.”

   Zevende Stap;

   “Wij vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen.”

   Achtste Stap;

   “Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid om het met hen allen goed te maken.”

   Negende Stap;

   “Wij maakten het waar mogelijk direct goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.”

   Tiende Stap;

   “Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren gaven we dat direct toe.”

   Elfde Stap;

   “Wij trachtten middels gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrepen, te verbeteren, enkel biddend om kennis van Zijn wil voor ons, en de kracht die uit te voeren.”

   Twaalfde Stap;

    

   “Tot een geestelijk ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.”